Acarya ή Acharya (Σ) (Π. Acariya, Θ. slob-dpon)

Ένας που γνωρίζει ή διδάσκει acara, δηλαδή τους κανόνες της ορθής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τη Βεδική (*Veda) παράδοση. Στο Βουδισμό έχει καταστεί πλέον τίτλος που αναγνωρίζει και καταξιώνει έναν πραγματωμένο Διδάσκαλο διαλογισμού και καθοδήγησης, ο οποίος είναι ικανός κατ’ αρχήν να κατανοεί τις υψηλότερες καταστάσεις συνείδησης και

Περισσότερα

Acariyamutthi (Π)

«Η μη σφιχτή πυγμή του Διδασκάλου». Ένας όρος που επισημαίνει ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχει μια κλειστή επιφύλαξη ή κάποιο είδος μυστικότητας από την πλευρά του διδάσκοντος και να μην αποκαλύπτει στους μαθητές του ότι αυτοί αξίζει και πρέπει φυσικά να γνωρίζουν. Αναφέρεται στην *Mahaparinibbana Sutta, ότι

Περισσότερα

Acala (Σ) (Θ. Mi-gyo-ba)

«Γαλήνη». Το όγδοο στάδιο ή βαθμίδα (*bhumi) της πνευματικής πορείας και της κατάκτησης ενός Μποντισάτβα (*Bodhisattva) το αποκαλούμενο και «Της Αταραξίας», της ήρεμης δηλαδή παραμονής κατά το Διαλογισμό (*dyana). Οπότε είναι αδύνατο πλέον εκείνος να ενοχληθεί από οποιοδήποτε εσωτερικό και εξωτερικό στοιχείο διάσπασης, από τις δονήσεις και

Περισσότερα

Abhuta-parikalpa (Σ)

«Η διαδικασία της φαντασίωσης ή της προβολής πάνω στη νόηση, αυτού που είναι μη πραγματικό». Το οποίο ο άνθρωπος μετά, αυθόρμητα, από καθαρό εγωϊσμό, του προσθέτει αξίες και προσόντα που δεν έχει. Η μελέτη της φαντασίωσης (για να την υπερβεί φυσικά κανείς) είναι μια βασική τοποθέτηση της

Περισσότερα

Abhiseka-bhumi (Σ)

«Το στάδιο ή η Ύψιστη Μύηση, που οδηγεί στην κατάσταση της Ολοκλήρωσης» (Highest stage of perfection). Εκείνη φυσικά που αναφαίνεται πλέον πάνω στην Τελειότητα ενός Βούδα. Είναι ένας άλλος χαρακτηρισμός της δέκατης και τελευταίας κλίμακας (*bhumi) προς τη φώτιση, που οφείλει να ακολουθήσει ένας Μποντισάτβα (*Bodhisattva), όπως

Περισσότερα

Abhiseka (Σ)

(Θ. dbang-skur). Κυριολεκτικά σημαίνει «ράντισμα». Προέρχεται από τον Ινδουισμό, στον οποίο υπήρχε σαν μια διαδικασία κάθαρσης των οπαδών του με τον τρόπο αυτό, όταν έπρεπε να πάρουν μέρος εκείνοι σε ομαδικές θρησκευτικές συνάξεις. Στο Βουδισμό έχει καταστεί μια τελετή ενδυνάμωσης. Αλλά σημαίνει πλέον και ευχέλαιο, ευλογία, εισαγωγή

Περισσότερα

Abhisamaya-alamkara (Σ) (Θ. mNgon par rtogs pa’i rgyan / Ornament of Clear Realizations)

«Το στέμμα ή το στολίδι – που επικυρώνει – την καθαρή πραγμάτωση». Ένα κείμενο που γράφτηκε τον 4ο αιώνα το οποίο φέρει σαν συγγραφέα του τον Μαϊτρέγια (*Maitreya), το οποίο εστιάζεται στην Υπερβατική Σοφία (*Prajna Paramita). Αποτελείται από εννέα κεφάλαια με ένα σύνολο 273 στίχων, κάθε ένα

Περισσότερα

Abhisamaya (Σ) (Θ. mNgon par rtongs pa / clear realization)

«Καθαρή πραγμάτωση». Ο όρος σημαίνει την άμεση συνειδητοποίηση και κατανόηση των κύριων Βουδιστικών εννοιών. Στην παράδοση του Οχήματος της *Theravada αυτός παραπέμπει στην αφομοίωση των Τεσσάρων Επιφανών Αληθειών (*catvari-arya-satyani). Στη διαλογιστική προπαίδεια όμως που παρέχει η *Mahayana αυτή η κατανόηση επεκτείνεται και σε μια ακόμα σειρά από

Περισσότερα

Abhirati (Σ) (Θ. mNgon dga’)

«Το επίπεδο της Χαράς». Το Βουδικό πεδίο που βρίσκεται στο Ανατολικό σημείο του ορίζοντα, αναφορικά με τη Μαντάλα των Πέντε Βουδικών Οικογενειών (*Buddhakula) του επιπέδου του Σαμπόγκακάγια (*Sambhogakaya). Συνδέεται αυτό με τον Βούδα *Aksobhya, ο οποίος είναι μια άλλη όψη του Βούδα *Vajrasattva. Στο Βουδισμό, οι παράδεισοι

Περισσότερα

Abhimukti bhumi (Σ) (Θ. mNgon-du gyur-pa)

Ο έκτος αναβαθμός (*bhumi) της πορείας ενός *Bodhisattva προς τη φώτιση. Ο τίτλος του σημαίνει την αποφασιστική από αυτόν «στροφή προς» την κατάκτηση της Υπεραβατικής πλέον Σοφίας (*Prajna) ή Γνώσης. Σε αυτό το στάδιο ο Μποντισάτβα αναγνωρίζει ότι όλα τα φαινόμενα είναι κενά από χαρακτηριστικά και ιδιότητες

Περισσότερα