Acarya ή Acharya (Σ) (Π. Acariya, Θ. slob-dpon)

Ένας που γνωρίζει ή διδάσκει acara, δηλαδή τους κανόνες της ορθής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τη Βεδική (*Veda) παράδοση. Στο Βουδισμό έχει καταστεί πλέον τίτλος που αναγνωρίζει και καταξιώνει έναν πραγματωμένο Διδάσκαλο διαλογισμού και καθοδήγησης, ο οποίος είναι ικανός κατ’ αρχήν να κατανοεί τις υψηλότερες καταστάσεις συνείδησης και διαλογισμού (*Dhyana) και επομένως να επισημαίνει και να εμπνέει την επιβαλλόμενη ορθή συμπεριφορά στους μαθητές του για να τις κατανοήσουν και εκείνοι, μέσα κυρίως από τη δική του υποδειγματική ζωή. Ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να τους οδηγήσει στη μελέτη και την κατανόηση των λεπτομερειών των εσωτερικών και των μυστικών κειμένων που αυτός τους παρουσιάζει. Παράλληλα ο τίτλος χρησιμοποιείται και για τον αντίστοιχο αξιωματούχο μιας Μονής, αν αυτή έχει και κολεγιακό χαρακτήρα. *Geshe, *Khenpo, *Lung.