Monthly archive for Μάρτιος 2017

Abhidhamma-avatara (Π)

«Διδασκαλίες Καθόδου» (εννοείται ενός φωτισμένου όντος στο πυκνό και βαρύ επίπεδό μας). Κείμενο που εισάγει στις έννοιες και τις αναφορες του Abhidhamma (Σ. *Abhidharma), το οποίο παραπέμπει σε ολόκληρο τον όγκο των λογικών σχημάτων και της μεταφυσικής του Βουδισμού. Έχει συντεθεί το έργο αυτό σε ποιητική μορφή

Περισσότερα

Abhibhavayatana (Σ) (Π. Abhibhavatana)

Τα «οκτώ (κυρίαρχα) επιτεύγματα», τα αναφερόμενα στον έλεγχο των αισθήσεων πάνω στα φαινόμενα από έναν πραγματικό ασκητή. Είναι διαλογιστικές πρακτικές που περιγράφονται στον «Κανόνα Πάλι» (*Pali Canon) και είναι παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, με τη συγκέντρωση πάνω σε χρωματικής επιφάνειας αντικείμενα (*kasina).

Περισσότερα

Abhaya mudra (Σ)

Μια χειρονομία (*mudra) που αποκαλείται «αυτή της αφοβίας». Μια κατ’ εξοχήν ιδιότητα που πρέπει να κατέχει ένας αληθινά πνευματικός άνθρωπος. Χρησιμοποιείται από τους τελετάρχες και τους επι κεφαλής της μετάδοσης Βουδιστικών μυήσεων (*Abhiseka). Έχει σαν σκοπό να αποδιώξει το φόβο από το άμεσο περιβάλλον κατ’ αρχήν και

Περισσότερα

Abhayakaragupta (Θ. ‘Jigs-med ‘byung-gnas sbas-pa)

Βουδιστής Μοναχός, λόγιος και μελετητής που έζησε κατά το δωδέκατο αιώνα. Ξεκίνησε από οικογενειακή παράδοση σαν Βραχμάνος (*Brahmana), αλλά εξ αιτίας ενός οράματος που τον συγκλόνισε, ασπάστηκε το Βουδισμό και συγκεκριμένα τον Ταντρικό Βουδισμό (*Tantra), στον οποίο και αφιερώθηκε. Έγραψε πολλά έργα που αναφέρονταν στη Μοναστική πειθαρχία

Περισσότερα

Abhayagiri (Π)

Το όνομα ενός ξακουστού συμπλέγματος Μονών στην Anuradhapura της Σρι Λάνκα (*Sri Lanka), που ιδρύθηκε από το βασιλιά Vattagamani, τον πρώτο π. Χ αιώνα και που οι Μοναχοί του ακολούθησαν μια δική τους συλλογή κανόνων ηθικής συμπεριφοράς (*Nikaya), οι οποίοι παράμειναν σε ισχύ μέχρι το δωδέκατο αιώνα,

Περισσότερα

Abhava (Σ)

«Το μη ον». Η μη ύπαρξη, η απάρνηση κάθε δεδομένης αναφοράς συνέχειας, πέρα από την παρούσα εκδήλωση. Ο υλισμός κατά συνεκδοχή και ο μηδενισμός.

Περισσότερα

Abhasvara (Σ) (Ι. Koon-ten)

Είναι ο τρίτος και ο ανώτερος από τρεις παραδείσους που αποτελούν την δεύτερη ομάδα, εκείνη του επιπέδου των μορφών (*Rupa-kaya). *Arupya-dhatu, *Kama-dhatu.

Περισσότερα

Abhassara (Π)

«Ακτινοβόλος, Λαμπρός». Επίθετο που αναφέρεται σε μια τάξη ουράνιων όντων, τα οποία εδρεύουν σε ένα ανώτερο επίπεδο ύπαρξης, εκείνο που εξακολουθεί να έχει υπόσταση Μορφών (*rupa dhatu). Η αιθερική τους όμως αυτή παρουσία, εκφράζεται μέσα από ένα είδος χαράς (*priti) και αγάπης (*maitri), τις οποίες και διαχέουν

Περισσότερα

Abhabba-titihana (Π)

Σημαίνει «Αδιανόητον». Αδύνατο δηλαδή να συμβεί. Είναι ένας κατάλογος από εννέα πράγματα που είναι τόσο ηθικά όσο και πραγματικά, έξω από ότι μπορεί να κάνει ή να σκεφθεί ένας Άραχατ (*Arhat), ένας άξιος δηλαδή ασκητής της αρχικής Βουδιστικής παράδοσης (*Hinayana), που συνακόλουθα ισχύουν αυτά σαν θεμελιώδεις αποδοχές,

Περισσότερα

Dudjom Tersar Ngondro

        Ο Βούδας Σακιαμούνι, ως απαράμιλλος Δάσκαλος δίδαξε το Ντάρμα σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Απ’ όλο τον όγκο των διδασκαλιών του, το πιο σημαντικό κομμάτι τους καθίσταται προσβάσιμο και εύκολο για πρακτική μέσω ενός Νέντρο. Το Νέντρο  είναι μια συμπυκνωμένη μορφή ολόκληρου του Ντάρμα που

Περισσότερα
Σελίδα 3 από 41234